45870023 хвостовик и планетарка JCB

хвостовик и планетарка JCB 530B, 8/35, 448/07201 + 448/07202